เครื่องมือที่ต้องมีไว้ติดบ้านไว้ใช้สำหรับ งานตัด ขัด เจาะ และงาน DIY ที่ใช้งานไม่หนักมากนัก